உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

ATTACH YOUR STUDY MATERIALS WITHOUT E.MAIL LOGIN. OR SEND MATERIALS TO KALVISOLAI@YAHOO.COM


SSLC STUDY MATERIALS | SSLC TAMIL STUDY MATERIALS | SSLC ENGLISH STUDY MATERIALS | SSLC MATHS STUDY MATERIALS | SSLC SCIENCE STUDY MATERIALS | SSLC SOCIAL SCIENCE STUDY MATERIALS

WHAT'S NEW FOR MARCH-2017

 1. CLASS10 / SSLC | SCIENCE EM-TM | CENTUM MATERIAL REVISED 2016-2017 | BY G.SUBASH | கோ.சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ப.ஆ. அ.மே.நி.பள்ளி, மேல்ஒலக்கூர். 9943414004.

 2. CLASS10 / SSLC | SCIENCE EM-TM | CENTUM MATERIAL REVISED 2016-2017 | BY G.SUBASH | கோ.சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ப.ஆ. அ.மே.நி.பள்ளி, மேல்ஒலக்கூர். 9943414004.

 3. CLASS10 / SSLC | SCIENCE EM | PROBLEM AND SOLUTIONS | BY கோ.சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ப.ஆ. அ.மே.நி.பள்ளி, மேல்ஒலக்கூர். 9943414004.

 4. CLASS10 / SSLC | SCIENCE TM | PROBLEM AND SOLUTIONS | BY கோ.சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ப.ஆ. அ.மே.நி.பள்ளி, மேல்ஒலக்கூர். 9943414004.

 5. CLASS10 / SSLC | SCIENCE TM | MODEL QUESTION PAPER | BY கோ.சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ப.ஆ. அ.மே.நி.பள்ளி, மேல்ஒலக்கூர். 9943414004.

 6. SSLC ALL GOVT QUESTION PAPERS FREE DOWNLOAD.

 7. CLASS 10 TNGTA PUDUKKOTTAI நம்பிக்கையூட்டும் தேர்வு 2016 QUESTION PAPERS DOWNLOAD.

 8. CLASS 10 TAMIL PAPER 1 CENTUM MATERIALS BY அ. சரவணன், அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, குன்னம். விழுப்புரம்-604304. அலைப்பேசி - 9965330044

 9. CLASS 10 TAMIL PAPER 2 CENTUM MATERIALS BY அ. சரவணன், அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, குன்னம். விழுப்புரம்-604304. அலைப்பேசி - 9965330044

 10. CLASS10 / SSLC | SCIENCE TM | CENTUM MATERIAL | BY கோ.சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ப.ஆ. அ.மே.நி.பள்ளி, மேல்ஒலக்கூர். 9943414004.

 11. SSLC | TAMIL | ONE MARK TEST BY சீனிவாசன்,அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,கங்கலேரி,கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் .

 12. SSLC | SSLC TAMIL I PAPER MODEL QP - DOWNLOAD BY R.PRABHAKARAN- 9787425158

 13. SSLC | SSLC TAMIL II PAPER MODEL QP - DOWNLOAD BY R.PRABHAKARAN- 9787425158

 14. SSLC | SSLC TAMIL II PAPER ONE MARK - DOWNLOAD BY R.PRABHAKARAN- 9787425158

 15. SSLC | SSLC TAMIL II PAPER ONE MARK - DOWNLOAD BY R.PRABHAKARAN- 9787425158

 16. SSLC | SSLC TAMIL II PAPER ONE MARK - DOWNLOAD BY R.PRABHAKARAN- 9787425158

 17. SSLC | MATHS IMPORTANT 5 MARK AND 2 MARK QUESTIONS CHAPTER : 1, 4, 11, 12 - TM - DOWNLOAD BY G,JEYARAJ. MSc., B.Ed., BT.ASST IN MATHS,S.R.GOVT.BOYS HR.SEC.SCHOOL,THIRUTHANGAL- 626130,VIRUDHUNAGAR -DT

 18. SSLC | SCIENCE Vetri Unnidam Science one Mark TM - DOWNLOAD BY B.KARTHIKEYAN M.Sc., M.A., B.Ed., PGDCA., B.T.ASST, M.N.U. JAYARAJ NADAR HR. SEC. SCHOOL, NAGAMALAI, MADURAI-625019.

 19. SSLC | SCIENCE Vetri Unnidam Science one Mark EM - DOWNLOAD BY B.KARTHIKEYAN M.Sc., M.A., B.Ed., PGDCA., B.T.ASST, M.N.U. JAYARAJ NADAR HR. SEC. SCHOOL, NAGAMALAI, MADURAI-625019.

 20. SSLC SCIENCE E/M 1OTH CHEMISTRY LNS(9-13) BOOK INTERIOR ONE MARKS WITHOUT ANSWER FOR SELF EVALUATION.

 21. SSLC | SCIENCE T/M PRACTICALS TAMIL MEDIUM 2015-16.PDF BY K.DEVADOSS. TGT.B.Sc., M.A., M.Ed. PGD.in Edn. Admn. & Suprvn.Best Teacher Awardee Govt. Girls High School,Kottucherry, Karaikal- 609 609

 22. SSLC | STD – X MATHEMATICS UNIT WISE FORMULAE AND DEFINITIONS BY D.Ponnaiyan. M.Sc., B.Ed., P.G.T in Mathematics CENTURY FOUNDATION MATRIC HIGHER SECONDARY SCHOOL,TIRUPUR.

 23. SSLC | SOCIAL SCIENCE VETRI NICHAYAM TAMIL MEDIUM STUDY MATERIAL UPDATED AND REVISED BY V.SUBRAMANIAN. M.A.,M.A.,M.A.,B.ED.B.T.ASST,M.N.U.JAYARAJ NADAR HR SEC SCHOOL,NAGAMALAI,MADURAI.19.

 24. SSLC | SOCIAL SCIENCE VETRI NICHAYAM ENGLISH MEDIUM STUDY MATERIAL UPDATED AND REVISED BY V.SUBRAMANIAN. M.A.,M.A.,M.A.,B.ED.B.T.ASST,M.N.U.JAYARAJ NADAR HR SEC SCHOOL,NAGAMALAI,MADURAI.19.

 25. SSLC | SCIENCE TAMIL MEDIUM STUDY MATERIALS BY M. SIMONRASU,B.T.ASSISTANT,ST.PAUL'S HIGH SCHOOL,N.GENGAPATTU.TIRUVANNAMALAI DT.

 26. SSLC | 10th English paper 1, Q.No.26 Active voice and passive voice VIDEO.

 27. CLASS 10 / SSLC HALF YEARLY EXAM 2015-2016 | QUESTION PAPER AND KEY ANSWER DOWNLOAD.

 28. SSLC SPECIAL GUIDE | பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் SCERT வெளியிட்டுள்ள பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான குறைந்த பட்ச கற்றல் கையேடுகளை பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்...
 29. CLASS 10 | SCIENCE BOOK BACK ONE MARKS ENGLISH MEDIUM FOR SELF EVALUATION PREPARED BY M.SIVA MSC., BED. SRI VIDYA MANDIR MATRIC HR. SEC. SECHOOL-PALACODE

 30. CLASS 10 / SSLC | TAMIL | CENTUM MATERIAL , CLASS 10 / SSLC | TAMIL | CENTUM MATERIAL BY BY - R.BALAKRISHNAN -ENATHIMANGALAM - CELL 9751602535 | 10ம் வகுப்பு தமிழ் அரசுப் பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள் ஏப்ரல் 2012 முதல் செப்டம்பர் 2015 வரை தொகுத்து வினா வாரியாகவும் இயல் வாரியாகவும் செய்த ஆய்வு.

 31. SSLC SPECIAL GUIDE RELEASED BY TN GOVT DOWNLOAD

 32. PLUS TWO/SSLC EXAM TIME TABLE MARCH 2016 DOWNLOAD

 33. CLASS 10 | CLASS 12 | MARCH 2015 KEY ANSWERS FOR ALL SUBJECTS

 34. CLASS 10 | SCIENCE EM/TM | SHORT PROCEDURE FOR SSLC SCIENCE PRACTICAL MANUAL FOR ENGLISH MEDIUM/TAMIL MEDIUM STUDENTS PREPARED AS PER THE NEW SYLLABUS BY S. RAVIKUMAR, Graduate Teacher, Govt. High School, Arangaldhurgam- 635811 Ph: 9994453649

 35. CLASS 10 | SCIENCE EM | 10th Science Practical Manual for English Medium students prepared as per the new syllabus. BY S. SRIRAM, Trained Graduate Teacher, Government High School,Gandhi Nagar,Puducherry - 605 009.

 36. SSLC | ENGLISH I PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 37. SSLC | ENGLISH II PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 38. SSLC | TAMIL I PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD | SSLC TAMIL HALF YEARLY TAMIL PAPER 1 KEY DOWNLOAD - SSLC MATERIALS BY K.NAGARAJAN.,B.T TAMIL, ANJUGAM MUTHUVELAR GOVT HR SEC SCHOOL., THIRUKUVALAI., NAGAI DT.

 39. SSLC | TAMIL II PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD | SSLC TAMIL HALF YEARLY TAMIL PAPER 2 KEY DOWNLOAD - SSLC MATERIALS BY K.NAGARAJAN.,B.T TAMIL, ANJUGAM MUTHUVELAR GOVT HR SEC SCHOOL., THIRUKUVALAI., NAGAI DT.

 40. SSLC | TAMIL I PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD BY ஆ. பன்னிர்செல்வம், பட்டதாரி ஆசிரியர் (தமிழ்) ,அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி – கங்கலேரி.

 41. SSLC | TAMIL II PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD BY ஆ. பன்னிர்செல்வம், பட்டதாரி ஆசிரியர் (தமிழ்) ,அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி – கங்கலேரி.

 42. CLASS10 / SSLC | SCIENCE EM | CENTUM MATERIAL | BY கோ.சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ப.ஆ. அ.மே.நி.பள்ளி, மேல்ஒலக்கூர். 9943414004.

 43. CLASS10 / SSLC | SCIENCE TM | CENTUM MATERIAL | BY கோ.சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ப.ஆ. அ.மே.நி.பள்ளி, மேல்ஒலக்கூர். 9943414004.

 44. SSLC | MATHS | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 45. SSLC | SCIENCE | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 46. SSLC | SOCIAL SCIENCE | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 47. CLASS 10 | TAMIL | BLUE-PRINT SSLC-ALL PUBLIC EXAM QUESTIONS PAPER ANALYSIS (APRIL-JUNE-OCTOBER--2012-2013-2014) | SSLC TAMIL STUDY MATERIAL DOWNLOAD - SSLC MATERIALS BY R.BALAKRISHNAN AND M.THENMOZHI GHSS,ENATHIMANGALAM.

 48. CLASS 10 | SCIENCE | TAMIL MEDIUM | PRACTICAL MANUAL BY V.Selvam M.Sc.,M.A.,B.Ed.,BT Assistant Gurukulam Girls High School,Madhuranthagam

 49. CLASS 10 |ENGLISH I PAPER | COMPLETE MATERIAL BY M.Muthuprabakaran M.A., B.Ed.,Graduate Teacher (English),Govt. Hr. Sec. School,Puzhuthipatti,Sivagangai DT - 630309-Mob : 8148222741

 50. CLASS 10 |ENGLISH II PAPER | COMPLETE MATERIAL BY M.Muthuprabakaran M.A., B.Ed.,Graduate Teacher (English),Govt. Hr. Sec. School,Puzhuthipatti,Sivagangai DT - 630309-Mob : 8148222741

 51. STUDY MATERIALS
 52. CLASS 10 |MATHS | TAMIL MEDIUM/ENGLISH MEDIUM | 1 MARK SERIES MATERIALS BY S. Kaniraj, B.T. Assistant, Karapettai Nadar Boys Hr. Sec. School, Thoothukudi – 1.

 53. CLASS 10 |SCIENCE | TAMIL MEDIUM | MINIMUM MATERIALS BY WAY TO SUCCESS

 54. CLASS 10 | ENGLISH | MEDIUM LEARNER AND SLOW LEARNER GUIDE BY WAY TO SUCCESS

 55. CLASS 10 | ENGLISH | A COMPLETE GUIDE BY WAY TO SUCCESS

 56. CLASS 10 | MATHS | TAMIL MEDIUM | MINIMUM MATERIAL(updated) BY M.GANESH, B.T.ASST IN MATHS GHS KANJANUR,VILLUPURAM DT

 57. CLASS 10 | ALL SUBJECTS | TAMIL MEDIUM | MINIMUM MATERIALS RELEASED BY DSE (2014)

 58. CLASS 10 | TAMIL | TAMIL I PAPER MAXIMUM MATERIALS DOWNLOAD FOR CENTUM | SSLC STUDY MATERIALS BY G.VENKATESAN-B.T.ASST IN TAMIL, GHS, MURUKKAMPATTU,THIRUVALLUR DT

 59. CLASS 10 | TAMIL | TAMIL II PAPER MAXIMUM MATERIALS DOWNLOAD FOR CENTUM | SSLC STUDY MATERIALS BY G.VENKATESAN-B.T.ASST IN TAMIL, GHS, MURUKKAMPATTU,THIRUVALLUR DT

 60. CLASS 10 | SCIENCE | ENGLISH MEDIUM - MAXIMUM MATERIALS | SSLC STUDY MATERIALS BY RANKERS EDUCATION

 61. SSLC | TAMIL I PAPER AND TAMIL II PAPER MINIMUM MATERIALS RELEASED BY CEO-PUDUKOTTAI | SSLC STUDY MATERIALS

 62. SSLC | SOCIAL SCIENCE - HISTORY - IMPORTANT 5 MARKS QUESTION & ANSWER | ENGLISH MEDIUM DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS BY B. SRINIVASAN-GRADUATE TEACHER-GHS-GANGALERI-KRISHNAGIRI - DT

 63. SSLC | SOCIAL SCIENCE - HISTORY - IMPORTANT 5 MARKS QUESTION & ANSWER | TAMIL MEDIUM DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS BY B. SRINIVASAN-GRADUATE TEACHER-GHS-GANGALERI-KRISHNAGIRI - DT

 64. SSLC | SOCIAL SCIENCE HISTORY IMPORTANT HEADING QUESTIONS | TAMIL MEDIUM DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS BY B. SRINIVASAN-GRADUATE TEACHER-GHS-GANGALERI-KRISHNAGIRI - DT

 65. SSLC | SOCIAL SCIENCE CENTUM MODEL ANSWER SCRIPT | TAMIL MEDIUM DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS BY B. SRINIVASAN-GRADUATE TEACHER-GHS-GANGALERI-KRISHNAGIRI - DT

 66. SSLC TAMIL-ENGLISH-MATHS-SCIENCE-SOCIAL SCIENCE | MINIMUM MATERIALS ENGLISH MEDIUM DOWNLOAD | RELEASED BY CEO-CHENNAI DISTRICT

 67. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-1 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 68. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-2 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 69. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-3 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 70. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-4 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 71. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-5 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 72. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-6 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 73. SSLC | MATHS QUESTION BANK FOR CENTUM - 100 MARKS - TAMIL MEDIUM DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS BY N.Krishnamoorthy, M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., GHS Kondappanayanapalli. Krishnagiri District

 74. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | SOLVED PROBLEMS DOWNLOAD BY M.SENTHIL KUMAR B.T ., M.Sc., M.Phil.,B.Ed.,PUDHUCHERRY

 75. STUDY MATERIAL - TAMIL
  ♣ திரு சி.குருநாதசுந்தரம்,ப.ஆ[தமிழ்] அ.மே.நி.பள்ளி, ஏ.மாத்தூர்,புதுக்கோட்டை மாவட்டம். | Materials.
 76. X | ONE MARK | TAMIL QUESTION WITH ANSWER

 77. ♣ Mr P.GNANASEKAR,PADANTHURAI,NILGIRI DT | Materials.
 78. X | 5 SET | PTA TAMIL MODEL QUESTION I AND II PAPER 2 MARK KEY ANSWER
 79. X | 5 SET | PTA TAMIL MODEL QUESTION I AND II PAPER KEY ANSWER

 80. ♣ Mr Thirese Antony. R | Materials | antonyrt@gmail.com
 81. SSLC | TAMIL PAPER I GUIDE
 82. SSLC | TAMIL PAPER II GUIDE

 83. ♣ D.E.O. MUSIRI EDUCATIONAL DT. TRICHY | Materials.
 84. X TAMIL SPECIAL GUIDE PUBLISHED

 85. ♣ C.E.O, VELLORE DT | Materials.
 86. X-TAMIL I PAPER STUDY MATERIAL PUBLISHED
 87. X-TAMIL II PAPER STUDY MATERIAL PUBLISHED

 88. STUDY MATERIAL - ENGLISH
  ♣ Mr L.ANIL KUMAR ,B.TECH ., MBA ENGLISH TEACHER , MAHARISHI VIDYA MANDIR MATRICULATION SCHOOL & REVIEW , EDITED AND DRAFTED BY L.SUNIL KUMAR , B.E.CSE., MCA PRINCIPAL @ MAHARISHI VIDYA MANDIR MATRICULATION SCHOOL | Materials.
 89. SSLC | ENGLISH I AND II COMPLETE GUIDE

 90. ♣ Way to success | Materials.
 91. JUNE 2013 | SSLC | ENGLISH PAPER I AND II KEY ANSWER BY WAY TO SUCCESS
 92. MARCH 2013 | SSLC | ENGLISH PAPER I AND II KEY ANSWER BY WAY TO SUCCESS
 93. Way to success - Class 10 English Half Yearly question paper - key answer
 94. Way to success - Class 10 English October Govt question paper - key answer
 95. Way to success - Class 10 English Quarterly question paper - key answer
 96. Way to Success - Class 10 English -Question Bank(April2012,June2012,Govt.Model2012) with Answers

 97. Way to Success - Class 10 English I paper Study material
 98. Way to Success - Class 10 English II paper Study material
 99. Way to Success - Class 10 English I paper for Slow Learners
 100. Way to Success - Class 10 English II paper for Slow Learners
 101. Class 10 ENGLISH I PAPER STUDY MATERIAL FOR SLOW LEARNERS. 4 PAGES
 102. Class 10 ENGLISH II PAPER STUDY MATERIAL FOR SLOW LEARNERS. 4 PAGES
 103. Class 10-ENGLISH I PAPER PTA Q WITH ANSWERS 13 PAGES
 104. Class 10-ENGLISH II PAPER PTA Q WITH ANSWERS 11 PAGES
 105. Class 10-ENGLISH I PAPER STUDY MATERIAL (UPDATED VERSION)
 106. X-ENGLISH II PAPER STUDY MATERIAL (UPDATED VERSION)

 107. ♣ Mr BASTIN KUMAR M, AMALA MATRIC. HR. SEC. SCHOOL,GOBICHETTIPALAYAM, ERODE - DT. | Materials.
 108. X ENGLISH II PAPER MODEL ANSWER SHEET TO DGE MODEL QUESTION PAPER
 109. X ENGLISH II PAPER 5 SET PTA QUESTIONS - Model Answer Sheet

 110. ♣ D.E.O. MUSIRI EDUCATIONAL DT,TRICHY | Materials.
 111. X ENGLISH SPECIAL GUIDE PUBLISHED.

 112. ♣ C.E.O, VELLORE DT | Materials.
 113. X-ENGLISH I PAPER STUDY MATERIAL PUBLISHED
 114. X-ENGLISH II PAPER STUDY MATERIAL PUBLISHED

 115. ♣ Mr S.ARUNACHALAM, GHS,OOTTATHUR ,TRICHY | Materials.
 116. X ENGLISH BOOK BACK QUESTIONS SOLUTIONS

 117. STUDY MATERIAL - MATHS
  ♣ Mr S.Sakthivel ., M.Sc.,B.Ed ., B.T , Asst , Govt higher secondary school, Ramiyampatti,Pappireddipatti – T.K Dharmapuri – D.T | Materials.
 118. SSLC | MATHS ALL IMPORTANT QUESTION TAMIL MEDIUM

 119. ♣ Mr P.THIRU KUMARESA KANI M.A., M.Sc.,B.Ed., (Maths)Govt.Girls High School ,Konganapuram Salem (Dt.) | Materials.
 120. SSLC | MATHS ALL IMPORTANT QUESTION ENGLISH MEDIUM
 121. X MATHS IMPORTANT QUESTIONS TAMIL MEDIUM
 122. X MATHS TAMIL MEDIUM FORMULA

 123. ♣ Mrs S.LAKSHMI , M.SC ,M.ED, M.Phil,B.T ASST MATHS,GOVT.GIRLS HR.SEC.SCHOOL,CHIDAMBARAM, CUDDALORE DT | Materials.
 124. SSLC | MATHS TWO MARK QUESTION TAMIL MEDIUM
 125. SSLC | MATHS TWO MARK QUESTION ENGLISH MEDIUM

 126. ♣ Mr C.SUGUMAR, M.A,B.Sc,B.Ed.,HEADMASTER ,GOVT.HIGH SCHOOL,VILAI-632 316, TVM DT | Materials.
 127. SSLC | MATHS COMPLETE GUIDE TAMIL MEDIUM

 128. ♣ Mr S. Kaniraj, B.T, Karapettai Nadar Boys Hr. Sec. School, Thoothukudi | Materials.
 129. X MATHS ENGLISH MEDIUM BOOK BACK ALL ONE MARK.
 130. X MATHS TAMIL MEDIUM BOOK BACK ALL ONE MARK

 131. ♣ D.E.O. MUSIRI EDUCATIONAL DISTRICT. TRICHY | Materials.
 132. X MATHS SPECIAL GUIDE PUBLISHED

 133. ♣ C.E.O, VELLORE DT | Materials.
 134. X MATHS STUDY MATERIAL TAMIL MEDIUM PUBLISHED

 135. ♣ Mr R.RAJENDRAN Headmaster, K.C.SANKARALINGA NADAR HR.SEC.SCHOOL, CHENNAI-21. | Materials.
 136. X MATHS ONE MARK POWER POINT PRESENTATION.

 137. STUDY MATERIAL - SCIENCE
  ♣ Mr S.THIYAGARAJAN, PGT | Materials.
 138. SSLC | SCIENCE COMPLETE QUESTION PAPERS ENGLISH MEDIUM

 139. ♣ Mr S. SARAVANAN.M.Sc.,(PHY).B.Ed.,S.M.H.Hr.Sec.School.Sirkali – 609110.NAGAPATTINAM DIST. | Materials.
 140. SSLC | SCIENCE PRACTICAL COMPLETE GUIDE TAMIL MEDIUM

 141. ♣ Mr A.JEBASINGH, BT Asst. (Science) | Materials.
 142. X SCIENCE ENGLISH MEDIUM BLUE PRINT AND ONE MARK QUESTION ANSWER
 143. X SCIENCE PRACTICAL SHORT PROCEDURE FOR 16 EXPERIMENTS ENGLISH MEDIUM

 144. ♣ Mr C.Manohar, V.V.B Mat.HSS, Tiruchengode | Materials.
 145. X SCIENCE BIOLOGY LESSONS ONE MARK 55 PAGES ENGLISH MEDIUM
 146. X SCIENCE PHYSICAL SCIENCE LESSONS ONE MARK 43 PAGES ENGLISH MEDIUM

 147. ♣ Mr M.Sachithanantham, St.Joseph's Hr.Sec.School, Chengalpattu | Materials.
 148. X SCIENCE PRACTICAL SHORT PROCEDURE FOR 16 EXPERIMENTS TAMIL MEDIUM
 149. X SCIENCE ONE MARK FINGER TIPS TAMIL MEDIUM
 150. X SCIENCE ONE MARK FINGER TIPS ENGLISH MEDIUM

 151. ♣ Mr S. RAVIKUMAR, GHS, Arangaldhurgam | Materials.
 152. X SCIENCE PRACTICAL SHORT PROCEDURE TAMIL MEDIUM
 153. X SCIENCE PRACTICAL SHORT PROCEDURE ENGLISH MEDIUM

 154. ♣ D.E.O. MUSIRI EDUCATIONAL DISTRICT. TRICHY | Materials.
 155. STUDY MATERIAL-X SCIENCE SPECIAL GUIDE PUBLISHED

 156. ♣ C.E.O, VELLORE DT | Materials.
 157. STUDY MATERIAL-X-SCIENCE STUDY MATERIAL TAMIL MEDIUM PUBLISHED .

 158. ♣ Mr K.RAJAGOPAL, ATHIYAMANKOTTAI | Materials.
 159. X SCIENCE TAMIL MEDIUM BOOK BACK ONE MARK

 160. ♣ Mr R.RAMAN VAIYAVOOR | Materials.
 161. X SCIENCE HINTS ONE AND TWO MARK TAMIL MEDIUM

 162. ♣ Mr B.G.BALASUBRAMANIAN | Materials.
 163. STUDY MATERIAL-SSLC-SCIENCE 5 SETS OF PTA QUESTION PAPERS WITH ANSWERS ENGLISH MEDIUM
 164. STUDY MATERIAL-X-SCIENCE 5 SETS OF PTA MODEL QUESTIONS KEY ANSWERS T/M

 165. ♣ Mr S. Saravanan. S.M.H.Hr.Sec.School. Sirkali | Materials.
 166. X SCIENCE ONE MARK BOOK BACK QUESTION AND ANSWER

 167. ♣ Mr K.K.D | Materials.
 168. STUDY MATERIAL-X-SCIENCE DIAGRAM PRACTICE PAPER 1 FOR TAMIL AND ENGLISH MEDIUM STUDENTS.
 169. X SCIENCE PROBLEMS AND SOLUTIONS IN CHEMISTRY AND PHYSICS | TAMIL MEDIUM

 170. ♣ Mr FAZOULOUDINE.B TGT IAGHSS MUTHIRAPALAYAM PUDUCHERRY | Materials.
 171. X SCIENCE DIAGRAM PRACTICE PAPER 2
 172. X SCIENCE PROBLEMS AND SOLUTIONS IN CHEMISTRY AND PHYSICS | ENGLISH MEDIUM
 173. X Science One mark Self Evaluation Questions for Quick glance English Medium

 174. ♣ SSLC PRACTICAL INSTRUCTIONS | Materials.
 175. SSLC SCIENCE PRACTICAL QUESTIONS WITH DISTRIBUTION OF MARKS
 176. X SCIENCE PRACTICAL | DGE INSTRUCTIONS

 177. STUDY MATERIAL - SOCIAL SCIENCE
  ♣ Mr B.SRINIVASAN,M.A.,M.Ed.,M.C.A., GRADUATE TEACHER, GHS GANGALERI, KRISHNAGIRI DT | Materials.
 178. SSLC | SOCIAL SCIENCE HALF YEARLY ANWER KEY | TAMIL MEDIUM
 179. X SOCIAL SCIENCE | ANSWER KEY OF 5 SETS OF PTA MODEL QUESTION PAPER TAMIL MEDIUM

 180. ♣ Moorthiswaran,TRINITY ACADEMY MAT.HR.SEC.SCHOOL, NAMAKKAL | Materials.
 181. SSLC | SOCIAL SCIENCE ONE MARK.

 182. ♣ Mr H.RAJARAM, 10th STANDARD, KANCHIPURAM-2. | Materials.
 183. X SOCIAL SCIENCE | ANSWER KEY OF 5 SETS OF PTA MODEL QUESTION PAPER ENGLISH MEDIUM

 184. ♣ D.E.O. MUSIRI EDUCATIONAL DISTRICT. TRICHY | Materials.
 185. STUDY MATERIAL-X SOCIAL SCIENCE SPECIAL GUIDE PUBLISHED

 186. ♣ C.E.O, VELLORE DT | Materials.
 187. STUDY MATERIAL-X-SOCIAL SCIENCE STUDY MATERIAL TAMIL MEDIUM PUBLISHED

 188. ♣ Mr R. VASANTHA RAJA, M. PRAKASH, K. MARIMUTHU, R. ANANDHAN, Sowdambikaa Matric. Hr. Sec. School, Thuraiyur, Trichy | Materials.
 189. X SOCIAL SCIENCE BOOK BACK ONE MARK STUDY MATERIAL ENGLISH MEDIUM
 190. X SOCIAL SCIENCE BOOK BACK HEADING QUESTION STUDY MATERIAL ENGLISH MEDIUM
 191. X SOCIAL ONE MARK MATERIAL TAMIL MEDIUM
 192. X SOCIAL SCIENCE MAP PRACTICE

 193. SSLC MODEL QUESTION PAPERS RELEASED BY DGE | ALL SUBJECTS
 194. MODEL QUESTION PAPERS RELEASED BY DIRECTORATE OF GOVT EXAMS
 195. SCIENCE MODEL QUESTION PAPER TAMIL MEDIUM POWER POINT PRESENTATION
 196. X SOCIAL SCIENCE MODEL REVISION QUESTION PAPER ENGLISH MEDIUM BY R.MOORTHISWARAN
 197. X SOCIAL SCIENCE MODEL QUESTION PAPER FULL PORTION E/M BY Suresh,SSHSS,Arni

 198. பள்ளிக்கல்வித்துறையால் வெளியிடப்பட்டுள்ள பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான சிறப்பு வழிகாட்டி 2012-2013
 199. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | TAMIL I & II PAPER.
 200. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | ENGLISH I & II PAPER
 201. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | MATHS
 202. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | SCIENCE (BIOLOGY)
 203. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | SCIENCE (CHEMISTRY)
 204. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | SCIENCE (PHYSICS)
 205. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | SOCIAL SCIENCE

No comments: