உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

ATTACH YOUR STUDY MATERIALS WITHOUT E.MAIL LOGIN. OR SEND MATERIALS TO KALVISOLAI@YAHOO.COM


SSLC STUDY MATERIALS | SSLC TAMIL STUDY MATERIALS | SSLC ENGLISH STUDY MATERIALS | SSLC MATHS STUDY MATERIALS | SSLC SCIENCE STUDY MATERIALS | SSLC SOCIAL SCIENCE STUDY MATERIALS

WHAT'S NEW FOR MARCH-2017

 1. CLASS10 / SSLC | SCIENCE EM-TM | CENTUM MATERIAL REVISED 2016-2017 | BY G.SUBASH | கோ.சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ப.ஆ. அ.மே.நி.பள்ளி, மேல்ஒலக்கூர். 9943414004.

 2. CLASS10 / SSLC | SCIENCE EM-TM | CENTUM MATERIAL REVISED 2016-2017 | BY G.SUBASH | கோ.சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ப.ஆ. அ.மே.நி.பள்ளி, மேல்ஒலக்கூர். 9943414004.

 3. CLASS10 / SSLC | SCIENCE EM | PROBLEM AND SOLUTIONS | BY கோ.சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ப.ஆ. அ.மே.நி.பள்ளி, மேல்ஒலக்கூர். 9943414004.

 4. CLASS10 / SSLC | SCIENCE TM | PROBLEM AND SOLUTIONS | BY கோ.சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ப.ஆ. அ.மே.நி.பள்ளி, மேல்ஒலக்கூர். 9943414004.

 5. CLASS10 / SSLC | SCIENCE TM | MODEL QUESTION PAPER | BY கோ.சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ப.ஆ. அ.மே.நி.பள்ளி, மேல்ஒலக்கூர். 9943414004.

 6. SSLC ALL GOVT QUESTION PAPERS FREE DOWNLOAD.

 7. CLASS 10 TNGTA PUDUKKOTTAI நம்பிக்கையூட்டும் தேர்வு 2016 QUESTION PAPERS DOWNLOAD.

 8. CLASS 10 TAMIL PAPER 1 CENTUM MATERIALS BY அ. சரவணன், அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, குன்னம். விழுப்புரம்-604304. அலைப்பேசி - 9965330044

 9. CLASS 10 TAMIL PAPER 2 CENTUM MATERIALS BY அ. சரவணன், அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, குன்னம். விழுப்புரம்-604304. அலைப்பேசி - 9965330044

 10. CLASS 10 / SSLC HALF YEARLY EXAM 2015-2016 | QUESTION PAPER AND KEY ANSWER DOWNLOAD.

 11. SSLC SPECIAL GUIDE | பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் SCERT வெளியிட்டுள்ள பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான குறைந்த பட்ச கற்றல் கையேடுகளை பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்...
 12. CLASS 10 | SCIENCE BOOK BACK ONE MARKS ENGLISH MEDIUM FOR SELF EVALUATION PREPARED BY M.SIVA MSC., BED. SRI VIDYA MANDIR MATRIC HR. SEC. SECHOOL-PALACODE

 13. CLASS 10 / SSLC | TAMIL | CENTUM MATERIAL , CLASS 10 / SSLC | TAMIL | CENTUM MATERIAL BY BY - R.BALAKRISHNAN -ENATHIMANGALAM - CELL 9751602535 | 10ம் வகுப்பு தமிழ் அரசுப் பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள் ஏப்ரல் 2012 முதல் செப்டம்பர் 2015 வரை தொகுத்து வினா வாரியாகவும் இயல் வாரியாகவும் செய்த ஆய்வு.

 14. SSLC SPECIAL GUIDE RELEASED BY TN GOVT DOWNLOAD

 15. PLUS TWO/SSLC EXAM TIME TABLE MARCH 2016 DOWNLOAD

 16. CLASS 10 | CLASS 12 | MARCH 2015 KEY ANSWERS FOR ALL SUBJECTS

 17. CLASS 10 | SCIENCE EM/TM | SHORT PROCEDURE FOR SSLC SCIENCE PRACTICAL MANUAL FOR ENGLISH MEDIUM/TAMIL MEDIUM STUDENTS PREPARED AS PER THE NEW SYLLABUS BY S. RAVIKUMAR, Graduate Teacher, Govt. High School, Arangaldhurgam- 635811 Ph: 9994453649

 18. CLASS 10 | SCIENCE EM | 10th Science Practical Manual for English Medium students prepared as per the new syllabus. BY S. SRIRAM, Trained Graduate Teacher, Government High School,Gandhi Nagar,Puducherry - 605 009.

 19. SSLC | ENGLISH I PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 20. SSLC | ENGLISH II PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 21. SSLC | TAMIL I PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD | SSLC TAMIL HALF YEARLY TAMIL PAPER 1 KEY DOWNLOAD - SSLC MATERIALS BY K.NAGARAJAN.,B.T TAMIL, ANJUGAM MUTHUVELAR GOVT HR SEC SCHOOL., THIRUKUVALAI., NAGAI DT.

 22. SSLC | TAMIL II PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD | SSLC TAMIL HALF YEARLY TAMIL PAPER 2 KEY DOWNLOAD - SSLC MATERIALS BY K.NAGARAJAN.,B.T TAMIL, ANJUGAM MUTHUVELAR GOVT HR SEC SCHOOL., THIRUKUVALAI., NAGAI DT.

 23. SSLC | TAMIL I PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD BY ஆ. பன்னிர்செல்வம், பட்டதாரி ஆசிரியர் (தமிழ்) ,அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி – கங்கலேரி.

 24. SSLC | TAMIL II PAPER | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD BY ஆ. பன்னிர்செல்வம், பட்டதாரி ஆசிரியர் (தமிழ்) ,அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி – கங்கலேரி.

 25. CLASS10 / SSLC | SCIENCE EM | CENTUM MATERIAL | BY கோ.சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ப.ஆ. அ.மே.நி.பள்ளி, மேல்ஒலக்கூர். 9943414004.

 26. CLASS10 / SSLC | SCIENCE TM | CENTUM MATERIAL | BY கோ.சுபாஷ் சந்திரபோஸ், ப.ஆ. அ.மே.நி.பள்ளி, மேல்ஒலக்கூர். 9943414004.

 27. SSLC | MATHS | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 28. SSLC | SCIENCE | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 29. SSLC | SOCIAL SCIENCE | HALF YEARLY 2014 KEY ANSWER DOWNLOAD.

 30. CLASS 10 | TAMIL | BLUE-PRINT SSLC-ALL PUBLIC EXAM QUESTIONS PAPER ANALYSIS (APRIL-JUNE-OCTOBER--2012-2013-2014) | SSLC TAMIL STUDY MATERIAL DOWNLOAD - SSLC MATERIALS BY R.BALAKRISHNAN AND M.THENMOZHI GHSS,ENATHIMANGALAM.

 31. CLASS 10 | SCIENCE | TAMIL MEDIUM | PRACTICAL MANUAL BY V.Selvam M.Sc.,M.A.,B.Ed.,BT Assistant Gurukulam Girls High School,Madhuranthagam

 32. CLASS 10 |ENGLISH I PAPER | COMPLETE MATERIAL BY M.Muthuprabakaran M.A., B.Ed.,Graduate Teacher (English),Govt. Hr. Sec. School,Puzhuthipatti,Sivagangai DT - 630309-Mob : 8148222741

 33. CLASS 10 |ENGLISH II PAPER | COMPLETE MATERIAL BY M.Muthuprabakaran M.A., B.Ed.,Graduate Teacher (English),Govt. Hr. Sec. School,Puzhuthipatti,Sivagangai DT - 630309-Mob : 8148222741

 34. STUDY MATERIALS
 35. CLASS 10 |MATHS | TAMIL MEDIUM/ENGLISH MEDIUM | 1 MARK SERIES MATERIALS BY S. Kaniraj, B.T. Assistant, Karapettai Nadar Boys Hr. Sec. School, Thoothukudi – 1.

 36. CLASS 10 |SCIENCE | TAMIL MEDIUM | MINIMUM MATERIALS BY WAY TO SUCCESS

 37. CLASS 10 | ENGLISH | MEDIUM LEARNER AND SLOW LEARNER GUIDE BY WAY TO SUCCESS

 38. CLASS 10 | ENGLISH | A COMPLETE GUIDE BY WAY TO SUCCESS

 39. CLASS 10 | MATHS | TAMIL MEDIUM | MINIMUM MATERIAL(updated) BY M.GANESH, B.T.ASST IN MATHS GHS KANJANUR,VILLUPURAM DT

 40. CLASS 10 | ALL SUBJECTS | TAMIL MEDIUM | MINIMUM MATERIALS RELEASED BY DSE (2014)

 41. CLASS 10 | TAMIL | TAMIL I PAPER MAXIMUM MATERIALS DOWNLOAD FOR CENTUM | SSLC STUDY MATERIALS BY G.VENKATESAN-B.T.ASST IN TAMIL, GHS, MURUKKAMPATTU,THIRUVALLUR DT

 42. CLASS 10 | TAMIL | TAMIL II PAPER MAXIMUM MATERIALS DOWNLOAD FOR CENTUM | SSLC STUDY MATERIALS BY G.VENKATESAN-B.T.ASST IN TAMIL, GHS, MURUKKAMPATTU,THIRUVALLUR DT

 43. CLASS 10 | SCIENCE | ENGLISH MEDIUM - MAXIMUM MATERIALS | SSLC STUDY MATERIALS BY RANKERS EDUCATION

 44. SSLC | TAMIL I PAPER AND TAMIL II PAPER MINIMUM MATERIALS RELEASED BY CEO-PUDUKOTTAI | SSLC STUDY MATERIALS

 45. SSLC | SOCIAL SCIENCE - HISTORY - IMPORTANT 5 MARKS QUESTION & ANSWER | ENGLISH MEDIUM DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS BY B. SRINIVASAN-GRADUATE TEACHER-GHS-GANGALERI-KRISHNAGIRI - DT

 46. SSLC | SOCIAL SCIENCE - HISTORY - IMPORTANT 5 MARKS QUESTION & ANSWER | TAMIL MEDIUM DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS BY B. SRINIVASAN-GRADUATE TEACHER-GHS-GANGALERI-KRISHNAGIRI - DT

 47. SSLC | SOCIAL SCIENCE HISTORY IMPORTANT HEADING QUESTIONS | TAMIL MEDIUM DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS BY B. SRINIVASAN-GRADUATE TEACHER-GHS-GANGALERI-KRISHNAGIRI - DT

 48. SSLC | SOCIAL SCIENCE CENTUM MODEL ANSWER SCRIPT | TAMIL MEDIUM DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS BY B. SRINIVASAN-GRADUATE TEACHER-GHS-GANGALERI-KRISHNAGIRI - DT

 49. SSLC TAMIL-ENGLISH-MATHS-SCIENCE-SOCIAL SCIENCE | MINIMUM MATERIALS ENGLISH MEDIUM DOWNLOAD | RELEASED BY CEO-CHENNAI DISTRICT

 50. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-1 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 51. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-2 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 52. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-3 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 53. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-4 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 54. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-5 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 55. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | MODEL QUESTION PAPER-6 DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS

 56. SSLC | MATHS QUESTION BANK FOR CENTUM - 100 MARKS - TAMIL MEDIUM DOWNLOAD | SSLC STUDY MATERIALS BY N.Krishnamoorthy, M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., GHS Kondappanayanapalli. Krishnagiri District

 57. SSLC | MATHS | TAMIL MEDIUM | SOLVED PROBLEMS DOWNLOAD BY M.SENTHIL KUMAR B.T ., M.Sc., M.Phil.,B.Ed.,PUDHUCHERRY

 58. STUDY MATERIAL - TAMIL
  ♣ திரு சி.குருநாதசுந்தரம்,ப.ஆ[தமிழ்] அ.மே.நி.பள்ளி, ஏ.மாத்தூர்,புதுக்கோட்டை மாவட்டம். | Materials.
 59. X | ONE MARK | TAMIL QUESTION WITH ANSWER

 60. ♣ Mr P.GNANASEKAR,PADANTHURAI,NILGIRI DT | Materials.
 61. X | 5 SET | PTA TAMIL MODEL QUESTION I AND II PAPER 2 MARK KEY ANSWER
 62. X | 5 SET | PTA TAMIL MODEL QUESTION I AND II PAPER KEY ANSWER

 63. ♣ Mr Thirese Antony. R | Materials | antonyrt@gmail.com
 64. SSLC | TAMIL PAPER I GUIDE
 65. SSLC | TAMIL PAPER II GUIDE

 66. ♣ D.E.O. MUSIRI EDUCATIONAL DT. TRICHY | Materials.
 67. X TAMIL SPECIAL GUIDE PUBLISHED

 68. ♣ C.E.O, VELLORE DT | Materials.
 69. X-TAMIL I PAPER STUDY MATERIAL PUBLISHED
 70. X-TAMIL II PAPER STUDY MATERIAL PUBLISHED

 71. STUDY MATERIAL - ENGLISH
  ♣ Mr L.ANIL KUMAR ,B.TECH ., MBA ENGLISH TEACHER , MAHARISHI VIDYA MANDIR MATRICULATION SCHOOL & REVIEW , EDITED AND DRAFTED BY L.SUNIL KUMAR , B.E.CSE., MCA PRINCIPAL @ MAHARISHI VIDYA MANDIR MATRICULATION SCHOOL | Materials.
 72. SSLC | ENGLISH I AND II COMPLETE GUIDE

 73. ♣ Way to success | Materials.
 74. JUNE 2013 | SSLC | ENGLISH PAPER I AND II KEY ANSWER BY WAY TO SUCCESS
 75. MARCH 2013 | SSLC | ENGLISH PAPER I AND II KEY ANSWER BY WAY TO SUCCESS
 76. Way to success - Class 10 English Half Yearly question paper - key answer
 77. Way to success - Class 10 English October Govt question paper - key answer
 78. Way to success - Class 10 English Quarterly question paper - key answer
 79. Way to Success - Class 10 English -Question Bank(April2012,June2012,Govt.Model2012) with Answers

 80. Way to Success - Class 10 English I paper Study material
 81. Way to Success - Class 10 English II paper Study material
 82. Way to Success - Class 10 English I paper for Slow Learners
 83. Way to Success - Class 10 English II paper for Slow Learners
 84. Class 10 ENGLISH I PAPER STUDY MATERIAL FOR SLOW LEARNERS. 4 PAGES
 85. Class 10 ENGLISH II PAPER STUDY MATERIAL FOR SLOW LEARNERS. 4 PAGES
 86. Class 10-ENGLISH I PAPER PTA Q WITH ANSWERS 13 PAGES
 87. Class 10-ENGLISH II PAPER PTA Q WITH ANSWERS 11 PAGES
 88. Class 10-ENGLISH I PAPER STUDY MATERIAL (UPDATED VERSION)
 89. X-ENGLISH II PAPER STUDY MATERIAL (UPDATED VERSION)

 90. ♣ Mr BASTIN KUMAR M, AMALA MATRIC. HR. SEC. SCHOOL,GOBICHETTIPALAYAM, ERODE - DT. | Materials.
 91. X ENGLISH II PAPER MODEL ANSWER SHEET TO DGE MODEL QUESTION PAPER
 92. X ENGLISH II PAPER 5 SET PTA QUESTIONS - Model Answer Sheet

 93. ♣ D.E.O. MUSIRI EDUCATIONAL DT,TRICHY | Materials.
 94. X ENGLISH SPECIAL GUIDE PUBLISHED.

 95. ♣ C.E.O, VELLORE DT | Materials.
 96. X-ENGLISH I PAPER STUDY MATERIAL PUBLISHED
 97. X-ENGLISH II PAPER STUDY MATERIAL PUBLISHED

 98. ♣ Mr S.ARUNACHALAM, GHS,OOTTATHUR ,TRICHY | Materials.
 99. X ENGLISH BOOK BACK QUESTIONS SOLUTIONS

 100. STUDY MATERIAL - MATHS
  ♣ Mr S.Sakthivel ., M.Sc.,B.Ed ., B.T , Asst , Govt higher secondary school, Ramiyampatti,Pappireddipatti – T.K Dharmapuri – D.T | Materials.
 101. SSLC | MATHS ALL IMPORTANT QUESTION TAMIL MEDIUM

 102. ♣ Mr P.THIRU KUMARESA KANI M.A., M.Sc.,B.Ed., (Maths)Govt.Girls High School ,Konganapuram Salem (Dt.) | Materials.
 103. SSLC | MATHS ALL IMPORTANT QUESTION ENGLISH MEDIUM
 104. X MATHS IMPORTANT QUESTIONS TAMIL MEDIUM
 105. X MATHS TAMIL MEDIUM FORMULA

 106. ♣ Mrs S.LAKSHMI , M.SC ,M.ED, M.Phil,B.T ASST MATHS,GOVT.GIRLS HR.SEC.SCHOOL,CHIDAMBARAM, CUDDALORE DT | Materials.
 107. SSLC | MATHS TWO MARK QUESTION TAMIL MEDIUM
 108. SSLC | MATHS TWO MARK QUESTION ENGLISH MEDIUM

 109. ♣ Mr C.SUGUMAR, M.A,B.Sc,B.Ed.,HEADMASTER ,GOVT.HIGH SCHOOL,VILAI-632 316, TVM DT | Materials.
 110. SSLC | MATHS COMPLETE GUIDE TAMIL MEDIUM

 111. ♣ Mr S. Kaniraj, B.T, Karapettai Nadar Boys Hr. Sec. School, Thoothukudi | Materials.
 112. X MATHS ENGLISH MEDIUM BOOK BACK ALL ONE MARK.
 113. X MATHS TAMIL MEDIUM BOOK BACK ALL ONE MARK

 114. ♣ D.E.O. MUSIRI EDUCATIONAL DISTRICT. TRICHY | Materials.
 115. X MATHS SPECIAL GUIDE PUBLISHED

 116. ♣ C.E.O, VELLORE DT | Materials.
 117. X MATHS STUDY MATERIAL TAMIL MEDIUM PUBLISHED

 118. ♣ Mr R.RAJENDRAN Headmaster, K.C.SANKARALINGA NADAR HR.SEC.SCHOOL, CHENNAI-21. | Materials.
 119. X MATHS ONE MARK POWER POINT PRESENTATION.

 120. STUDY MATERIAL - SCIENCE
  ♣ Mr S.THIYAGARAJAN, PGT | Materials.
 121. SSLC | SCIENCE COMPLETE QUESTION PAPERS ENGLISH MEDIUM

 122. ♣ Mr S. SARAVANAN.M.Sc.,(PHY).B.Ed.,S.M.H.Hr.Sec.School.Sirkali – 609110.NAGAPATTINAM DIST. | Materials.
 123. SSLC | SCIENCE PRACTICAL COMPLETE GUIDE TAMIL MEDIUM

 124. ♣ Mr A.JEBASINGH, BT Asst. (Science) | Materials.
 125. X SCIENCE ENGLISH MEDIUM BLUE PRINT AND ONE MARK QUESTION ANSWER
 126. X SCIENCE PRACTICAL SHORT PROCEDURE FOR 16 EXPERIMENTS ENGLISH MEDIUM

 127. ♣ Mr C.Manohar, V.V.B Mat.HSS, Tiruchengode | Materials.
 128. X SCIENCE BIOLOGY LESSONS ONE MARK 55 PAGES ENGLISH MEDIUM
 129. X SCIENCE PHYSICAL SCIENCE LESSONS ONE MARK 43 PAGES ENGLISH MEDIUM

 130. ♣ Mr M.Sachithanantham, St.Joseph's Hr.Sec.School, Chengalpattu | Materials.
 131. X SCIENCE PRACTICAL SHORT PROCEDURE FOR 16 EXPERIMENTS TAMIL MEDIUM
 132. X SCIENCE ONE MARK FINGER TIPS TAMIL MEDIUM
 133. X SCIENCE ONE MARK FINGER TIPS ENGLISH MEDIUM

 134. ♣ Mr S. RAVIKUMAR, GHS, Arangaldhurgam | Materials.
 135. X SCIENCE PRACTICAL SHORT PROCEDURE TAMIL MEDIUM
 136. X SCIENCE PRACTICAL SHORT PROCEDURE ENGLISH MEDIUM

 137. ♣ D.E.O. MUSIRI EDUCATIONAL DISTRICT. TRICHY | Materials.
 138. STUDY MATERIAL-X SCIENCE SPECIAL GUIDE PUBLISHED

 139. ♣ C.E.O, VELLORE DT | Materials.
 140. STUDY MATERIAL-X-SCIENCE STUDY MATERIAL TAMIL MEDIUM PUBLISHED .

 141. ♣ Mr K.RAJAGOPAL, ATHIYAMANKOTTAI | Materials.
 142. X SCIENCE TAMIL MEDIUM BOOK BACK ONE MARK

 143. ♣ Mr R.RAMAN VAIYAVOOR | Materials.
 144. X SCIENCE HINTS ONE AND TWO MARK TAMIL MEDIUM

 145. ♣ Mr B.G.BALASUBRAMANIAN | Materials.
 146. STUDY MATERIAL-SSLC-SCIENCE 5 SETS OF PTA QUESTION PAPERS WITH ANSWERS ENGLISH MEDIUM
 147. STUDY MATERIAL-X-SCIENCE 5 SETS OF PTA MODEL QUESTIONS KEY ANSWERS T/M

 148. ♣ Mr S. Saravanan. S.M.H.Hr.Sec.School. Sirkali | Materials.
 149. X SCIENCE ONE MARK BOOK BACK QUESTION AND ANSWER

 150. ♣ Mr K.K.D | Materials.
 151. STUDY MATERIAL-X-SCIENCE DIAGRAM PRACTICE PAPER 1 FOR TAMIL AND ENGLISH MEDIUM STUDENTS.
 152. X SCIENCE PROBLEMS AND SOLUTIONS IN CHEMISTRY AND PHYSICS | TAMIL MEDIUM

 153. ♣ Mr FAZOULOUDINE.B TGT IAGHSS MUTHIRAPALAYAM PUDUCHERRY | Materials.
 154. X SCIENCE DIAGRAM PRACTICE PAPER 2
 155. X SCIENCE PROBLEMS AND SOLUTIONS IN CHEMISTRY AND PHYSICS | ENGLISH MEDIUM
 156. X Science One mark Self Evaluation Questions for Quick glance English Medium

 157. ♣ SSLC PRACTICAL INSTRUCTIONS | Materials.
 158. SSLC SCIENCE PRACTICAL QUESTIONS WITH DISTRIBUTION OF MARKS
 159. X SCIENCE PRACTICAL | DGE INSTRUCTIONS

 160. STUDY MATERIAL - SOCIAL SCIENCE
  ♣ Mr B.SRINIVASAN,M.A.,M.Ed.,M.C.A., GRADUATE TEACHER, GHS GANGALERI, KRISHNAGIRI DT | Materials.
 161. SSLC | SOCIAL SCIENCE HALF YEARLY ANWER KEY | TAMIL MEDIUM
 162. X SOCIAL SCIENCE | ANSWER KEY OF 5 SETS OF PTA MODEL QUESTION PAPER TAMIL MEDIUM

 163. ♣ Moorthiswaran,TRINITY ACADEMY MAT.HR.SEC.SCHOOL, NAMAKKAL | Materials.
 164. SSLC | SOCIAL SCIENCE ONE MARK.

 165. ♣ Mr H.RAJARAM, 10th STANDARD, KANCHIPURAM-2. | Materials.
 166. X SOCIAL SCIENCE | ANSWER KEY OF 5 SETS OF PTA MODEL QUESTION PAPER ENGLISH MEDIUM

 167. ♣ D.E.O. MUSIRI EDUCATIONAL DISTRICT. TRICHY | Materials.
 168. STUDY MATERIAL-X SOCIAL SCIENCE SPECIAL GUIDE PUBLISHED

 169. ♣ C.E.O, VELLORE DT | Materials.
 170. STUDY MATERIAL-X-SOCIAL SCIENCE STUDY MATERIAL TAMIL MEDIUM PUBLISHED

 171. ♣ Mr R. VASANTHA RAJA, M. PRAKASH, K. MARIMUTHU, R. ANANDHAN, Sowdambikaa Matric. Hr. Sec. School, Thuraiyur, Trichy | Materials.
 172. X SOCIAL SCIENCE BOOK BACK ONE MARK STUDY MATERIAL ENGLISH MEDIUM
 173. X SOCIAL SCIENCE BOOK BACK HEADING QUESTION STUDY MATERIAL ENGLISH MEDIUM
 174. X SOCIAL ONE MARK MATERIAL TAMIL MEDIUM
 175. X SOCIAL SCIENCE MAP PRACTICE

 176. SSLC MODEL QUESTION PAPERS RELEASED BY DGE | ALL SUBJECTS
 177. MODEL QUESTION PAPERS RELEASED BY DIRECTORATE OF GOVT EXAMS
 178. SCIENCE MODEL QUESTION PAPER TAMIL MEDIUM POWER POINT PRESENTATION
 179. X SOCIAL SCIENCE MODEL REVISION QUESTION PAPER ENGLISH MEDIUM BY R.MOORTHISWARAN
 180. X SOCIAL SCIENCE MODEL QUESTION PAPER FULL PORTION E/M BY Suresh,SSHSS,Arni

 181. பள்ளிக்கல்வித்துறையால் வெளியிடப்பட்டுள்ள பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான சிறப்பு வழிகாட்டி 2012-2013
 182. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | TAMIL I & II PAPER.
 183. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | ENGLISH I & II PAPER
 184. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | MATHS
 185. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | SCIENCE (BIOLOGY)
 186. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | SCIENCE (CHEMISTRY)
 187. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | SCIENCE (PHYSICS)
 188. X STD SAMACHEERKALVI | SPECIAL GUIDE | SOCIAL SCIENCE

153 comments:

UserMedia said...

SSLC MOre Question Papers Free Download @ http://usermedia.blogspot.in/

sm said...

super ...........very useful

MOHANA M said...

super very useful..itha padicha podhu nalla mark vangalam.......all the best for the 10th students...

SRINI VASAN said...

IT IS VERY USEFUL TO US AND MANY CAN IMPROVE HIS STUDY THANK YOU

solaiyappan c said...

HAI STUDENTS THIS KALVI SOLAIWEBSITE IS VERY USEFUL TO ME...........GREAT SCORE ON MARK THANKS..

Siddes ganesh said...
This comment has been removed by the author.
Boopathi Soma said...

very useful for rural students

S.VENKATESH Bharadwaj said...

Dear friends, everything depends only on teachers who would be evaluating your papers. Don't be so devoted. Be relaxed. Prepare only during the last 15 days. Don't waste your entire year. Instead prepare for some competitive exams and quiz This is my humble request

Kamesh said...

Respected Sir's, Your service very usefull to this generation. This is very Help to our Students to get High Marks and Who is very weak they revise it. Once more i Thanks to All .

Kameshwaran.M

Anuj Aldrine said...

It is very useful for me and my friends we'r getting high marks on all subjects

Dhilip Raju said...

Good collection of resource for SSLC students

Selvanathan R said...

very very useful tips for slow learners

Unknown said...

keep on reading

Unknown said...

pls load maths formulas for English medium

rathna raj said...

want of maths and science full portion important questions

vvv said...

want english paragraphs

c.shanmuga priya Priya said...

Great Effort superb....

Syed Afroz Parvin said...

very usefull

Usha said...

Can any one give me the answers for all evaluation part for science ) sslc )

aneesh sherlin said...

we want important 5 mark in all sub

jaya eswar said...

we want all important 2 marks in science english medium (sslc)

THANGAVEL said...

dear economics students please visit
www.economicsquestionsandanswers.com

THANGAVEL said...

Dear Economics teachers
Are you need previous question papers, blue print, objective type questions
please visit
www.economicsquestionsandanswers.com

harshiya kowser said...

want a grammar guide

samuel sam said...

Sir am Joy Samuel from cuddalore.I need some samacheer kalvi books for 10std .I search but I could not able to find the samacheer edition.so please add the samacheer kalvi books of all the std when I went to other stds

Guhan LR said...

vangala vangala neenga public la vangara mark yanaku sollunum Phone:8508063422 My Name is L.R.GUHAN Std:10th in Tirupttur

Srikanzloves said...

i want march 2013 tamil answerkey for annual exam paper

Nanda Kumar said...

FRNZZZ & TEACHERS... I NEED 2013-14 SSLC ENG MEDIUM BLUEPRINTS FOR ALL SUBJECTS...
PLEASE MAIL IT TO nandakumarn.ece@gmail.com.. mail it as soon as possible..... pls help...

KIRUTHIKA said...

plese put sslc 2marks and 5marks of maths,science in kalvisolai.it is iritating without it. please put it within two days.

KIRUTHIKA said...
This comment has been removed by the author.
smithran amudan said...
This comment has been removed by the author.
Hema kannan said...

Great work. all materials under one roof. Could u please upload previous years' Govt QLY & HLY Question papers?
K.Kannan, 497,Kurinji nagar, Madurai-14.

R.Naveen Surya said...

This is very useful to me.:)

Ramya Vini said...

This wepsite is veryuseful thanks to PALLIKALVI All x students best of luck of urs exams

Sai Prasanna said...

i need maths question bank in english medium

Vijay Kumar said...

THIS IS VERY USEFULL TO ME

Devi Priya said...
This comment has been removed by the author.
sasikumar d said...

please upload sslc common halfyearly english medium question papers

sasikumar

deepika sharma said...

Please upload MATHS FORMULA for English Medium

maha arasu said...

i love this kalvi solai very useful for me ethanala nan three subjectla centum

Saravanan Balasubramanian said...

It is very useful and thank you Mr.k.k.devadass to establish this website. I request you to keep updating. i will achieve through kalvisolai the centum.

Sangeetha Rajendran said...

thank u, it is very very useful to me

satheesh said...

I want Kannada language model Question paper please............Upload

Murali Srinivasan said...

I IS REALLY USEFUL TO THE STUDENTS BUT WE EXPECT LITTLE MORE FOR ENGLISH MEDIUM ALSO - M VASANTH

Reshma R said...

every thing in this website is useful but I am a sanskrit student . I need sanskrit papers also to get good mark S in board exam if there please let me know

muniprem premkumar said...

Super site

cabrio don said...

kalvisolai is the best studymaterial in indiaaaaaaaaa

sagi said...

please provide maths formula for SSLC ENGLISH medium.

sagi said...

please provide maths formula for SSLC ENGLISH medium

Thirumal Thala said...

kalvisolai job is good job

Thirumal Thala said...

plz I want English 100 morks score book and ideas

ILAYARAJU S said...

please post pta book for all subjects

Vijay Venkatesan said...

where is minimum level study material 2013-2014 published by govt. of TN Dpartment of school education????????

Vijay Venkatesan said...

where is minimum level study material 2013-2014 published by govt. of TN Dpartment of school education????????

Vijay Venkatesan said...

where is minimum level study material 2013-2014 published by govt. of TN Dpartment of school education????????

Vijay Venkatesan said...

where is minimum level study material 2013-2014 published by govt. of TN Dpartment of school education????????

Vijay Venkatesan said...

where is minimum level study material 2013-2014 published by govt. of TN Dpartment of school education????????

Vijay Venkatesan said...

where is minimum level study material 2013-2014 published by govt. of TN Dpartment of school education????????

Vijay Venkatesan said...

where is minimum level study material 2013-2014 published by govt. of TN Dpartment of school education????????

Vijay Venkatesan said...

pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeee put!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vijay Venkatesan said...

pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeee put!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

yogesh v said...

Its very usefull Thank You !

yogesh v said...

Sir Can You Send us SSLC Maths Score book Sir Please............!

A.K. DEVANATHAN said...
This comment has been removed by the author.
A.K. DEVANATHAN said...
This comment has been removed by the author.
bharath vaj said...

i need sslc maths score book

RASINA PARVEEN said...

i need previos public question paper for all subject in english

A.K. DEVANATHAN said...
This comment has been removed by the author.
A.K. DEVANATHAN said...
This comment has been removed by the author.
bharath vaj said...

its here in this link: http://www.smartclass.kalvisolai.com/2013/10/sslc-study-materials-sslc-tamil-study.html

Abdul Khaliq said...

khaliq

jeevan don said...

good but ..................................................................................... no key answer ............................jeevan

Ananda Gomathy Sivakumaar said...

Sir the materials uploaded are highly useful. Could you please upload some aal science and maths material in English. Especially the special guides? Very great service. I am here for my son in sslc all the time

anto abisheka said...

kandipa vangalam all best for your exam nalla padi

mukesh p said...

I need hindi.

A.K. DEVANATHAN said...

thanks

kin vas said...

fuck you ! ass hole

hema latha said...

it is very useful for 10th student.I want more things about maths question

skyeshwin said...

your papers are really useful to all 10th guys. keep up your good work. Hats off to u sir.

kalai vani said...

It'd be better if science creative 5 marks are given. Anyway .........THANKS

Sunai Jayanth said...

Still we need more materials for English medium 10th std

Sunai Jayanth said...

We want important 5 marks for 10th ENGLISH MEDIUM

Purushothaman Gurusamy said...

i want all subjects important questions for tamil medium

cm divya said...

thank u it's very useful..........for us

Arun Prakash said...

thanks a lot, god bless u

prasanna tonija said...

i want science ,tamil,english,maths,social science important 5 marks

anto abisheka said...

Is it?

Kailash Max said...

thanks for your tamil1,2 centum presentation guide!!!!!!!

anto abisheka said...

But devanathan, I have replied to Mohana not for u. But no problem ALL THE BEST to u too

raj kala said...

very useful

Senthilkumar Subbaraman said...

Please Upload a Materials For English Medium

A.K. DEVANATHAN said...

thanks a lot.
''PRAISE THE LORD''

Meganathan A said...

Sir, please update the 10std English 1 mark questions for both paper 1and 2

abinaya g said...

kalvisolai is the best

Prasana Venkadesh said...

It very usefull for student

anto abisheka said...

u r heartly welcome

A.K. DEVANATHAN said...
This comment has been removed by the author.
Ranjit Kumar said...

its very useful to students

Daisy said...

This website really helps us not only to score marks but also for gaining more knowledge.thanks a lot.

Daisy said...

please say the timings for sslc board exam 2014.

ASHOK KUMAR said...

Please send the social science model question paper immediately on my mail id because of some net problem of delaying.

ASHOK KUMAR said...

Please send the social science model question paper immediately on my mail id because of some net problem of delaying.

priya pradeep said...

thank u it is very useful

vijay VJ said...

These kind of websites are not familiar with tamil medium students so its use less in uploading tamil medium q papers it will be more useful only to english medium students as they browse these kind of websites in search of question papers .so its better if you upload english medium question paper.....

prem siddhanth said...

very good . the model question is very useful for revising before exam and the guide is really awesome

Nk rockz (team lavigne) said...

its true that they dont have sufficient amount of english medium papers but dont say that tamil medium students wont be familiar with them, thats kinda rude!

priyadarshan k said...
This comment has been removed by the author.
anto abisheka said...
This comment has been removed by the author.
Poonam Rk said...

Sir,
I missed the hall ticket so i cannot find my group 4 result plz issue the roll no

A.K. DEVANATHAN said...
This comment has been removed by the author.
deva kumar said...

it is very usefull and making more confident to face the examination and giving a better idea of examination.....

Haretta Reddy said...

something that is very innovative for students

RAJAN ARYAVINCE said...

How to download the Question papers.

SURIYA VELAN said...

the study materials are very usefull thankyou

varsha ravichandran said...

please give math one mark questions

varsha ravichandran said...

10th one mark in math will be asked from inside apart from book back? please tell fast exams are fast approaching please

varsha ravichandran said...

please give more one mark questions in 10th math please fast

mohamed yasar said...

its very useful for 10th std.thanks a lot

Anuradha Balasubramanian said...

no important 5 marks r there for maths... by the way... pls give some importance for english medium also...

Anuradha Balasubramanian said...

no.. only book back one marks will be asked..

Ragland raj kumar said...

here you go :) : http://kalvisolai.files.wordpress.com/2012/03/samacheer-kalvi-tenth-book-back-one-word-questions-english-medium.pdf But the answers will not be marked,it'll be uselfull for you to revise..

Ragland raj kumar said...

hey surely square root and factorize will be asked,right???i have just studied maths with the question paper setting pattern..

Ragland raj kumar said...

i accept NK rockz..but yeah there are not much eng medium study materials.

Ragland raj kumar said...

hey can anyone help me out with maths important 5 marks for english medium??if you have any links for other websites also plz reply that link for me..plz...maths exam is nearing...

Shankar said...

tell d date for tamilnadu 12th result soon

varsha ravichandran said...

please tell in which lesson science creative one mark questions will be asked

varsha ravichandran said...

please reply for science one mark . exam on monday

saicool said...
This comment has been removed by the author.
v said...

What a big source of knowledge KALVISOLAI is!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

v said...

ALL IS WELL!!!

M.RAGUL GANDHI said...

science very question....,i am 100%

M.RAGUL GANDHI said...

you?????

M.RAGUL GANDHI said...

sry science is very easy qus i am centam
you????

sheik mujiburrahman said...

pls upload 10 and +2 science and physics important questions and simple answer key

sheik mujiburrahman said...

pls upload 10 and +2 english medium model question papers and important compulsory problems in +2

Balasundaram Kandaswamy said...

In march 2014 bio-zoology ,Q.no 9 is
which digestive enzyme is called steapsin?
a)nuclease b)trypsin c) lipase d) enterokinase
the key given for this question is incorrect and the option provided should be given as pancreatic lipase ,not simply lipase

lipases are of many types.
they are

lingual lipases(in mouth)

gastric lipases(in stomach)

hepatic lipases(in liver).
all the lipases are involved in the process of digestion of fats.but all the lipases cannot be called steapsin.only PANCREATIC LIPASE is called STEAPSIN.

favourable consideration may be given to the students for this factual error.

ganapathy subramanian said...

please upload english I & II march 2014 key

d.karthigeyandhananjeyan said...

very usefull

SRIJAYADEVI DHINAKARASEKARAN said...

It is a very useful blog. But I need materials for 10th samacheer hindi materials.

Geetha said...

i need materials for 6 to 10th one mark questions for both science and social science..can u please post it?

Kinindia Krapes said...

when is tamil nadu sslc results releasing...

INDHU MATHI said...

MATHS QUESTION BANK FOR CENTUM TAMIL MEDIUM SSLC STUDY MATERIALS is not a correct format it cannot be open plz give more maths study material which was useful for centum students

Ruban Singh said...

we have to encourage the effort of others, pl donot criticise others,

Raj Senthil said...

Dear Sirs

Can you please help me in finding the !0th standard Science Practicals 2014 edition.

HARI said...

பள்ளிக்கல்வித்துறையால் வெளியிடப்பட்டுள்ள பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான சிறப்பு வழிகாட்டி 2012-2013 ( English Medium - All Subjects) தேவை . mail to radhekrish.h@gmail.com

siva nandham said...

please upload english medium materials for maths,science and social science

Computer Internet said...

i want sslc syllabus

JOTHI LAKSHMI said...

I need math, science, social subject material for slow learner

aravinth sivan said...

I need English direct and indirect speech notes

Ravi Chandiran said...

SIR,
CAN I GET A STUDY MATERIAL FOR 2015?
ONLY 3 MONTHS TO GO
IT WILL BE MORE USEFUL FOR ME AND ALL THE 10TH STUDENTS
SO PLEASE POST AS SOON AS POSSIBLE

Unknown said...

Sir please can you upload the complete guide for tamil II paper ?

Yadu Krishnan said...

please upload some question papers for Hindi paper 1 and 2 sir !!!!!

Velmurugan Sumithra said...


I am a English medium student .I was week in social science so please give me a material of important 2 mark,5 mark